RỐI LOẠN TRÍ NĂNG

Trí năng là khả năng hiểu, nhớ lại và sử dụng các kinh nghiệm, kiến thức về tự nhiên và xã hội đã tích luỹ được để hình thành những nhận thức, phán đoán mới giúp ta hoạt động có hiệu quả.

Mô tả chi tiết:

RỐI LOẠN TRÍ NĂNG

     Các rối loạn trí năng gồm :

     + Chậm phát triển tâm thần (mental retardation): Là sự thiếu sót trí năng thường do nguyên nhân bẩm sinh hoặc mắc phải trong những năm đầu của thời thơ ấu, gây ảnh hưởng đến khả năng thích ứng, học tập và quan hệ xã hội của người bệnh. Hiện nay, dựa vào các biểu hiện lâm sàng và thương số trí tuệ IQ, người ta chia chậm phát triển tâm thần thành các mức độ nhẹ, trung bình, nặng và nghiêm trọng.

     + Sa sút tâm thần (dementia): Là một hội chứng đặc trưng bởi rối loạn trí nhớ gần và trí nhớ xa kết hợp với giảm khả năng tư duy trừu tượng và khả năng phán đoán, biến đổi nhân cách và các rối loạn nhận thức khác. Sa sút tâm thần có nhiều nguyên nhân khác nhau, một số có thể phục hồi như suy giáp và tụ máu dưới màng cứng, một số khác không phục hồi như sa sút tâm thần kiểu Alzheimer và sa sút tâm thần do bệnh mạch máu não.
     + Sa sút giả (pseudodementia): Có các biểu hiện lâm sàng giống sa sút tâm thần nhưng không do nguyên nhân thực thể, gặp chủ yếu trong trầm cảm, đặc biệt ở người già.


Sản phẩm khác

Video

Tim kiếm

Tin tức

Bản đồ

Liên kết